Policija Brčko distrikta BiH

IPSA INSTITUT je angažovan za potrebe realizovanja usluge nadzora nad izvođenjem II faze radova na izgradnji i opremanju objekta Policije Brčko distrikta BiH. Usluga je realizovana u periodu 2015-2016. godine, a za ugovorni organ UNDP BiH i Brčko Distrikt. Procijenjena vrijednost investicije je iznosila 4,8 mil €.

Karakteristike projekta:
Bruto površina predmetnog objekta nad čijom izgradnjom je vršen nadzor iznosi 11.891,00 m², a neto 9.608,00 m². Zgrada se sastoji od blokova A, B i V, suterena, prizemlja i dva sprata u blokovima A i V, te tri sprata u bloku B.

I faza je uključivala isključivo grube građevinske radove i završetak AB potporne konstrukcije. Faza II je uključivala neke radove na potpornoj konstrukciji i sljedeće radove u cijelosti:

  • građevinski i završni radovi,
  • elektro i mašinski radovi,
  • radovi na vodovodu i kanalizaciji,
  • radovi zaštite od požara,
  • postavljanje antenskog stupa visine 22,00 m na krovu objekta,
  • infrastrukturne veze,
  • dio radova na vanjskom uređenju kompleksa.
Scroll to Top