logo

Ko smo mi

Naziv preduzeća: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo

Logotip preduzeća: IPSA

Prisustvo:

 • Sjedište: Danijela Ozme 4, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Kći preduzeća: CETEOR d.o.o., Bosnia and Herzegovina

Ovlaštena osoba:

Promet (u milionima €): 21.7 u posljednjih 5 godina / 4.14 in 2014

Radna snaga: 94 puno radno vrijeme (u sedam radnih jedinica IPSA) i 35 spoljnih saradnika.

Specijalizovane oblasti:

Planiranje, studiranje / istraživanje, projektovanje i upravljanje projektima / nadzor nad infrastrukturnim sistemima (transport, vodosnabdevanje i kanalizacija, električna energija, telekomunikacije, snabdevanje gasom); Urbano, regionalno i prostorno planiranje; Upravljanje otpadom

Iskustvo u programima EU (ko):

 • PHARE
 • CARDS
 • IPA
 • WBIF

Regionalno iskustvo:

Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova (prema UNSCR 1244/99) i Albaniji

Misija

Mi pružamo visokokvalitetne usluge iz područja “Consulting engineering” – studije, projektovanje, upravljanje projektima, nadzor u domenu transportne infrastrukture, snabdijevanja vodom i el. energijom, visokogradnje i zaštite okoliša. Pri tome koristimo naše znanje, kreativnost i duh timskog rada tako da svakom kupcu isporučimo vrhunski proizvod u ovoj oblasti.

Vizija

 • Biti prepoznatljivi kao društvo visokih vrijednosti, konkurentskih sposobnosti i povjerenja svih zainteresiranih strana, ostvarujući ekonomske rezultate i društvenu odgovornost rhunske kompanije na prostorima BiH i zadržati lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine u području “Consulting engineering” u domenu infrastrukture.
 • Održavati stečeni ugled imena IPSA – INSTITUT slijedeći principe poslovne izvrsnosti,
 • Biti društvo koja će stalno privlačiti i zadržavati stručnjake iz svoje djelatnosti koji će imati mogućnost i obavezu stalno se razvijati i usavršavati.
 • Biti društvo koje uči i kontinuirano ostvaruje inovativne, razvojne i poduzetničke sposobnosti za pouzdan i prosperitetan opstanak na tržištu
 • Biti društvo koje pokreće razvoj BiH

Politika kvaliteta

 • Razumjeti sadašnje i buduće potrebe i očekivanja naših kupaca, zadovoljiti njihove zahtjeve i nastojati da prevaziđemo njihova očekivanja.
 • Neprekidno poboljšavati kvalitet naših proizvoda i djelotvornost procesa sistema upravljanja kvalitetom.
 • Educirati i motivirati naše osoblje i promovirati timski rad kako bi optimalno iskoristili sposobnosti zaposlenih.
 • kada je potrebno, koristiti vrhunske eksperte izvan našeg Instituta na obostranu korist i dugoročno.
 • Uvijek težiti da ono što kupcu isporučujemo, prevazilazi njegova očekivanja;
 • Održavati i stalno poboljšavati sistemski i procesni pristup upravljanja poslovnim aktivnostima u kome su procesi jasno definirani i vođeni u kontroliranim uslovima;
 • Naše poslovne aktivnosti uvijek provoditi u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima i pozitivnom poslovnom praksom;
 • kontinuirano održavati i poboljšavati kompetentnost, svjesnost i motiviranost uposlenika za kvalitet;
 • Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve na svim relevantnim nivoima organizacione strukture konzistentno ovoj politici;
 • Svi uposleni moraju znati, razumjeti i prihvatiti vlastite odgovornosti, slobodu djelovanja, te puteve i metode komuniciranja;
 • Sa našim partnerima i zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati te, razvijati i održavati obostrano korisne partnerske odnose;
 • Održavati i stalno poboljšavati naš sistem upravljanja kvalitetom kako bi smo poboljšali performanse kvaliteta;
 • Naše odluke temeljiti na činjenicama proizašlim iz nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja i zadovoljstva kupaca.

[tab title=” Monografija “]

monografija-1

Preuzimanje Monografije u PDF formatu