Izvedbeni projekat enterijera dijela tunelske cijevi na spomeničkom kompleksu Tunela D-B

U okviru predmetnog Ugovora IPSA INSTITUT je pružala usluge izrade Izvedbenog projekta enterijera dijela tunelske cijevi na spomeničkom kompleksu Tunela D-B. Investitor je bio Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida. Usluga je realizovana u periodu 2019-2020. godina.

Karakteristike projekta:

Izvedbeni projekat izrađen je za potrebe rekonstrukcije dijela spomeničkog kompleksa Tunela DB (sarajevski ratni Tunel spasa) koji je planiran kao stalna muzejska postavka. U sklopu “postavke” planiran je dio zatvorenog dijela tunela u dužini od cca 155 m, te otvorenog dijela tranšea sa bunkerima i ostalim pratećim dijelovima postavke.

Objekat tunelske cijevi je funkcionalno podijeljena na više zona:

  • zona ulaza u tunelsku cijev,
  • zona stalne muzejske postavke,
  • elektrosoba,
  • zona tunelske cijevi,
  • zona sobe za opremu za ventilaciju,
  • zona izlaza iz tunelske cijevi.
Scroll to Top