logo

ITES

U sprezi sa kolegama iz drugih odjela IPSA Instituta, ITES pruža raznim klijentima mogućnost „pakiranja“ usluge, koja čini jedinstvenu cjelinu dokumentacije neophodne za faznu realizaciju pojedinih projekata i upravljanje projektom u cjelini.
Najčešći korisnici naših usluga su institucije u javnom sektoru zaduženom za transport (Ministarstvo transporta, Direkcije cesta, Željeznice, itd.), međunarodne institucije (EIB, EBRD,WB, EC, itd.) i razni klijenti iz privatnog sektora.
Naši eksperti pružaju razne oblike tehničke asistencije predstavnicima iz javnog sektora, koja je neophodna za podršku i promociju pojedinih projekata u sektoru transporta. Najbolji primjer za to je projekat BH autoceste u Koridoru Vc.
Svi uposlenici tečno govore i pišu na bar jednom od svjetskih jezika (engleski, njemački i francuski), takođe su osposobljeni za rad na brojnim kompjuterskim aplikacijama potrebnim za rad na studijama i istraživanju.
Uposlenici ITES – a su aktivni i na Univerzitetu u Sarajevu i blisko sarađuju sa mnogim profesionalnim udruženjima u Evropi i Svijetu.

[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

Usluge:

[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • studije podobnosti
 • tehničke i tehnološke studije
 • studije saobraćaja
 • master planovi razvoja transportnih sistema
 • upravljanje u tehničkim i ekonomskim sistemima
 • programi razvoja, rekonstrukcije i modernizacije
 • specijalističke studije zaštite okoliša

[/checklist]

[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

u domenu:

[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • cesta
 • željeznica
 • međunarodnog transporta
 • luka i pristaništa
 • urbanog planiranja
 • drugih infrastrukturnih sistema

[/checklist]