Idejni i Izvedbeni projekat svih faza za izgradnju objekta JU Osnovna škola Pofalići

Ugovorni organ Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Općina Novo Sarajevo su za potrebe izrade usluge „Idejni i Izvedbeni projekat svih faza za izgradnju objekta JU Osnovna škola Pofalići” dodijelili ugovor IPSA INSTITUTU. U periodu 2019-2023. godina za predmetni projekat urađena je dokumentacija na nivou idejnog i izvedbenog projekta.

Karakteristike projekta:

Idejnim projektom postavljeno, a izvedbenim projektima razrađeno rješenje svih faza za izgradnju objekta JU OŠ „Pofalići“. Projekti uključuju rješenje objekta osnovne škole sa sportskom dvoranom i skloništem osnovne namjene, kao i tretiranje vanjskog uređenja, parking površine sa pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom u granicama obuhvata.

Iako se radi o parceli skromnih mogućnosti za razvoj određenog koncepta organizacije prostora, ponuđeno arhitektonsko rješenje koje je kompromitirano kako u oblikovnom tako i funkcionalnom smislu, ipak daje cjelinu u sklopu koje su zadovoljeni svi potrebni segmenti koji čine jedan objekat ove namjene.

Sadržaji objekta ukupne neto površine cca 8.500 m² su distribuirani kroz otvorene i zatvorene prostore duž pet etaža, nadzemnih i podzemnih.

U cilju uspostavljanja jedinstvene i funkcionalne cjeline dat je i enterijerski tretman prostora sa prikazom vizuelnih komunikacija.

Scroll to Top