Idejni arhitektonsko-urbanistički i pejzažni projekat “Sportsko-rekreativne zone Park-šume Hum” sa Studijom izvodljivosti i ekonomskom opravdanosti

IPSA INSTITUT je za ugovorni organ UNDP BiH, u koordinaciji Općine Novo Sarajevo realizovao izradu usluge Idejni arhitektonsko-urbanistički i pejzažni projekat “Sportsko-rekreativne zone Park-šume Hum” sa Studijom izvodljivosti i ekonomskom opravdanosti. Navedene usluge su realizovane u periodu 2019-2023. godina.

Karakteristike projekta:

Obuhvat izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog projekta zauzima ukupnu površinu od 23,62ha i dio je obuhvata Park-šume Hum. Idejnim projektom predviđene su prostorne intervencije kojim bi se omogućila bolja povezanost i pristup novoplaniranim sadržajima. Osnovni naglasak je stavljen na intervencijama koje ne ugrožavaju prirodnu vrijednost ambijenta nego ga obogaćuju i nude korisnicima na uživanje. Najveći dio predmetnog obuhvata i dalje ostaje zelena oaza u neposrednoj blizini gradskog centra uz dvije zone na kojima se planiraju intervencije u izgradnji objekata javnog karaktera koje bi nudile dodatne sadržaje ali i osigurale ekonomsku održivost parka šume Hum.

Prva faza izrade projekta bavila se analizom i valorizacijom zatečenog stanja i definisanjem tematskih zona unutar parka, izradom infrastrukturnih projekta kao i izradom predstudije izvodljivosti projekta.

Kroz drugu fazu projekta pristupilo se izradi idejnih projekata za zone vidikovca i zone smještajnih kapaciteta. Zona vidikovca formirana je u neposrednoj blizini postojećeg objekta repetitora. Ovo je zona na najvišoj tački obuhvata i prostor koji pruža najbolje vizure prema okruženju. Naglasak na ovu zonu ostvaren je planiranjem Sky walk koji nudi izdizanje sa kote terena i novi doživljaj cjelokupnog prostora.

Druga faza također je podrazumijevala i izradu Studije izvodljivosti projekta.

Scroll to Top