Glavni projekat sanacije dijela objekta „Dom mladih“KJP Centar Skenderija

Za ugovorni organ UNDP BiH, a u koordinaciji sa krajnjim korisnikom KJKP Centar Skenderija, IPSA INSTITUT je realizova izradu usluge Glavni projekat sanacije dijela objekta „Dom mladih“ KJP Centar Skenderija. Ugovor je realizovan u periodu 2022-2023. godina.

Karakteristike projekta:
Glavnim projektom sanacije objekta “Doma mladih” obuhvaćeni su sljedeći segmenti: sanacija ravnog krova, amfiteatra i pratećih sadržaja, izložbenog prostora Ars Aevi i administrativnog dijela uprave KJKP Centar “Skenderija”.

Projekat obuhvata mjere i aktivnosti na usaglašavanju postojećeg stanja i planiranih sadržaja u pogledu svih sistema instalacija. Projektom su dati prijedlozi na osnovu kojih će se olakšati postojeća konstrukcija koja je narušena u određenim segmentima. Projekat definiše mjere kojim se unapređuje funkcionalnost i oblikovnost samog objekta kako bi i dalje nastavio stvarati temelje kulturnog života mladih.

Scroll to Top