Brza cesta na SEETO mreži 3: Sarajevo - Vardište

Projekat brza cesta na SEETO mreži 3: dionica Sarajevo- Vardište je projekat koji je imao za cilj unaprijeđenje društveno-ekonomskog razvoja u BiH preko poboljšanja stanja transportne infrastrukture u skladu sa prioritetima SEETO mreže („Sveobuhvatna transportna mreža Jugoistočne Evrope“).
2016 godine stručni tim IPSA INSTITUT-a je započeo sa aktivnosti na izradi Prethodne studije izvodljivosti i Idejnog rješenja predmetne trase. Kompletna projektna dokumentacija je završena 2018 godine.
Realizacija ovog Projekta bi omogućila bolju povezanost regija Banja Luke, Zenice i Sarajeva sa Istočnom Bosnom i Zapadnom Srbijom (oblasti oko Užica i Čačka).
Obuhvat usluga u ovoj fazi Projekta je sadržavao izradu preliminarnih studija i projekata za poboljšanje cestovne veze između Sarajeva i Vardišta, pri čemu se naglasak stavlja na mogućnost izgradnje brze ceste.
Projektant je postavio najmanje pet preliminarnih rješenja trase na cjelokupnoj relaciji Sarajevo-Vardište, od kojih bar dva rješenja su analizirana u sklopu Prethodne studije izvodljivosti, kao rezultat MCA.
Projekat je obuhvatio:

  • Tehnički izvještaj
  • Analiza i identifikacija
  • Tehnička studija
  • Saobraćajna studija
  • Višekriterijska analiza MCA
  • Idejno rješenje
  • Studija predizvodljivosti
  • Preliminarna procjena uticaja na životnu sredinu PEIA
  • Plan upravljanja zaštitom životne sredine EMP
  • Revizija sigurnosti na cestama, Projektni zadatak.
Scroll to Top