Brza cesta dionica Prača - Goražde

Stručni tim IPSA INSTITUT-a je u periodu od 2020 pa do 2021 godine uspješno izvršio usluge projektovanja brze
ceste na dionici Prača- Goražde. U okviru ovog ugovora izrađen je Glavni projekat predmetne dionice za ugovorni
organ Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH.

Karakteristike projekta:
Glavni projekti su rađeni za sljedeće dionice:

 • Dionica 1: Prača-Goražde od 0+000 do 13+765 km
 • Dionica 2: obilaznica Goražde Sjever od 0+000 do 4+222.

U okviru projekta za dionicu 1 rađen je glavni projekat mostova M1 (D=135m), M2 (L=195m), M3 (L=204m), dok je
na dionici 2 izrađen glavni projekat petlje Goražde Zapad, dva mosta (L=108m) i (L=100m), i tunel Goražde
(L=1292m).
Konkretno, urađeni su sljedeći glavni projekti:

 • Inženjersko-geološka i hidrogeološka istraživanja i geotehničko projektovanje,
 • Građevinski projekti glavne trase, raskrsnica, putnih konstrukcija,
 • Građevinski projekti inženjerskih objekata (mostovi, tuneli, PP, NP, galerije, zidovi),
 • Građevinski projekti drugih puteva i naplatnih kućica,
 • Građevinski projekti spoljne i unutrašnje (zatvoreni sistem) odvodnje,
 • Projekt: Saobraćajna signalizacija, saobraćajna i druga oprema za završenu saobraćajnicu kao i za
  saobraćajnicu u izgradnji,
 • Projektovanje instalacija (električnih instalacija, mašinskih instalacija i telekomunikacionih instalacija
  inteligentnog transportnog sistema),
 • Arhitektonsko-građevinski projekti objekata i uređenje,
 • Geodetski projekat (premjer) sa iskolčenjem,
 • Projekti zaštite životne sredine i uređenja,
 • Projekat hortikulture,
 • Studija zaštite od buke,
 • Elaborat zaštite i prevencije od požara,
 • Studija izmeštanja i/ili zaštite arheoloških lokaliteta,
 • Elaborat o zdravlju i sigurnosti na radu,
 • Elaborat zaštite životne sredine i Plan upravljanja komunalnim i građevinskim otpadom,
 • Hidrološke studije i projekti regulacije vodotoka,
 • Osnove/karte za izradu elaborata eksproprijacije i elaborata eksproprijacije sa parcelacijom.
Scroll to Top