Tehnička dokumentacija za sanaciju, restauraciju i konzervaciju nacionalnog spomenika graditeljska cjelina Konak

Ugovorni organ Služba za zajedničke poslove institucija BiH je za potrebe izrade usluge “Tehnička dokumentacija za sanaciju, restauraciju i konzervaciju nacionalnog spomenika graditeljska cjelina Konak” dodijelila ugovor konzorciju u čijem sastavu se nalazila i IPSA INSTITUT Sarajevo. Predmetne usluge su realizovane u toku 2020. godine.

Karakteristike projekta:

Projekat uključuje intervencije na objektima i vanjskom dvorištu graditeljske cjeline Konak. Aktivnosti na ovom projektu su se odnosile na snimanje, iskopavanja i modeliranje cjelokupne zgrade, pružajući detalje vanjskog i unutrašnjeg uređenja.

Konak je kompaktna trospratnica sa karakterističnim poljima simetrične dispozicije – centralnog polja sa bočnim poljima na istoku i zapadu.
Zgrada se sastoji od glavnih predsoblja, konferencijskih sala, rezidencija za organe vlasti i službi, kuhinje sa salonima te pomoćne prostorije.
Zapadni dio je proširen u tehnički blok koji nije izvorni dio zgrade. Stepenište je položeno na južni dio i predstavlja završetak centralnog polja. Ulaz se nalazi u sjevernom dijelu centralnog polja i nasuprot položaju stepenica. Ukupna korisna površina objekta je 2.300,00 m².

Scroll to Top