Tehnička dokumentacija za sanaciju, restauraciju i konzervaciju nacionalnog spomenika Dom oružanih snaga

Ugovorni organ Služba za zajedničke poslove institucija BiH je za potrebe izrade usluge “Tehnička dokumentacija za sanaciju, restauraciju i konzervaciju nacionalnog spomenika Dom oružanih sanga” dodijelila ugovor konzorciju u čijem sastavu se nalazila i IPSA INSTITUT Sarajevo. Predmetne usluge su realizovane u toku 2020. godine.

Karakteristike projekta:

Snimak postojećeg stanja pripremljen je kao sastavni dio faze istraživanja koja je provedena na Nacionalnom spomeniku Oficirska kasina (Dom Oružanih snaga BiH) u Sarajevu. Faza istraživanja je osnova za pripremu i pristup narednim fazama rada, koje će obuhvatiti izradu tehničke dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju nacionalnog spomenika Doma Oružanih snaga BiH.

Savremeni pristupi restauraciji ističu stanje kao uslovnu, a svakako jednu od najvažnijih obaveza svakog djelovanja na istaknutim arhitektonskim cjelinama. Ukupna korisna površina objekta je 4.300,00 m².

Scroll to Top