Izvedbeni projekat stambenog objekta A2 „Vila Magnolia“

Za potrebe ugovornog organa Green Stone d.o.o. u periodu 2019-2021. godina IPSA INSTITUT je pružao usluge izrade Izvedbenog projekta stambenog objekta A2 „Vila Magnolia“. Investiciona vrijednost projekta je iznosila 2,2 miliona eura.

Karakteristike projekta:

Obuhvat izgradnje se nalazi u sklopu rezidencijalnog naselja Vrtovi Riverine, općina Ilidža. Predmet projektne dokumentacije obuhvata samostojeći stambeni objekat sa konačnim dimenzijama vanjskog gabarita cca. 33x22m. Gabarit objekta je pravougaonog oblika, sa vertikalnom podjelom na devet cjelina – spratova. Suteren je namijenjen za parkiranje motornih vozila, skladištenje i smještaj tehničke opreme i instalacija. Podrum je djelimično ukopan u postojeći teren, a iznad njega se nalazi devet nadzemnih etaža – visoko prizemlje i sedam stambenih etaža, sa završnom etažom ravnog prohodnog krova. Svi nadzemni spratovi su pretežno namjenjeni za stanovanje. Ukupna korisna površina stambenog objekta iznosi 4.682,97 m². Zgrada sadrži ukupno 61 stambenu jedinicu površine od 35,23m² do 77,04m².

Scroll to Top