Idejni i Glavni projekat Sportskog centra sa Gradskim stadionom Mračaj u Jajcu

U okviru predmetnog Ugovora IPSA INSTITUT je pružala uslugu izrade “Idejni i Glavni projekat Sportskog centra sa Gradskim stadionom Mračaj u Jajcu”

Gore nevedene usluge su pružane u periodu od 2020 do 2023. godine. Investitor je bila Općina Jajce.
Procijenjena vrijednost investicije je iznosila 13,6 miliona €.

Karakteristike projekta:

Izrada cjelokupnog Idejnog i Glavnog projekta (sve faze) za sportske i rekreativne aktivnosti sa stadionom kapaciteta 5000 gledalaca za zvanične događaje. Projektom je obuhvaćen i pomoćni stadion sa atletskom stazom i teniskim terenima, kao i hotelski smještaj sa kapacitetom 46 dvokrevetnih soba.
Ukupna neto površina objekta od cca 15.500 m² raspoređena je na 3 etaže (nadzemne).

Projektovani objekat se sastoji iz više funkcionalnih cjelina:
– prizemlje: restoran, fan shop, svlačionice, teretana, administracija
– 1. sprat: kafei, sanitarni čvorovi, izlaz na tribine
– 2. sprat: hotelski smještaj, tv studio, komentatori.

Glavnim projektom tretirano je i saobraćajno rješenje pristupa sa magistralne saobraćajnice ka stadionu, te pristup u garažu stadiona.

Scroll to Top