Glavni projekat Zgrada Granične policija BiH

Za potrebe ugovornog organa Granična policija BiH, IPSA INSTITUT je učestvovala u realizaciji usluge izrada investiciono-tehničke dokumentacije Glavni projekat Zgrada Granične policije BiH. Naknadno je vršen nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji predmetnog objekta. Pomenute aktivnosti su realizovane u periodu 2006-2007. godine. Vrijednost investicije je 6 miliona €.

Karakteristike projekta:

Moderna upravna zgrada kompletna sa armirano-betonskim skeletnim okvirom postavljenim na temeljnu ploču, sa montažnim unutrašnjim pregradama i polustrukturalnim fasadnim sistemom od stakla i aluminijuma.
Ukupna površina iznosi 5.247 m².

Scroll to Top