Glavni i Izvedbeni projekat za izgradnju 11. Osnovne škole, naselje Stup II, Općina Ilidža

IPSA INSTITUT je za ugovorni organ Općinu Ilidža, u koordinaciji UNDP BiH realizovao izradu usluge “Glavni i Izvedbeni projekat za izgradnju 11. Osnovne škole, naselje Stup II, Općina Ilidža”. Gore nevedene usluge su pružane u periodu 2022-2023. godina.

Karakteristike projekta:

Glavnim i izvedbenim projektima razrađeno je rješenje svih faza za izgradnju objekta 11. Osnovne škole, naselje Stup II, Općina Ilidža. Projekti uključuju rješenje objekta osnovne škole sa sportskom dvoranom, podzemnom garažom i skloništem osnovne namjene, koje se u mirnodopskom periodu koristi kao fitness centar, kao i tretiranje vanjskog uređenja, parking površina sa pristunom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom u granicama obuhvata.

Objekat ima neto površinu od 8.198,23 m², raspoređenu kroz četiri etaže (podzemne i nadzemne).

U cilju uspostavljanja jedinstvene i funkcionalne cjeline dat je i enterijerski tretman prostora.

Scroll to Top