logo

Category : Novosti

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KSB/SBK 2005-2025 GODINA

  Prostorni plan SBK/KSB 2005-2025 je strateško-razvojni dokument koji objedinjava analizu stanja na teritoriji kantona, definiše opšte strateške ciljeve dugoročnog prostornog razvoja, uređenja i zaštite prostora, kao i posebne ciljeve operativnog karaktera sa konkretnim planskim rješenjima zasnovanim na istim. Na osnovu Ugovora o pružanju usluge izrade „Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025“ (broj: 03-23-104/2017-8 od 12.06.2017.godine), IPSA Institut iz Sarajeva je izradio I fazu Izmjena i dopuna Prostornog plana – Prostorne osnove. Prilikom izrade izmjena i dopuna, primjenjen je […]

Više od 50% teritorije biće zaštićeno područje – Opština Konjic planira da napuštena naselja pretvori u turističke objekte

Prirodna bogatstva su velika atrakcija Konjica, i to je ono po čemu je ova opština prepoznatljiva. Rijeka Neretva teče kroz sam centar, a grad je okružen sa nekoliko planinskih masiva. Tako se u Prostornom planu Opštine Konjic 2013-2033 naročito vodilo računa o zaštiti tih prirodnih vrijednosti. Njime je previđeno da više od polovine teritorije opštine čine zaštićena područja – Bjelašnica, Treskavica, Visočica, Prenj, Čvrsnica, Čabulja. Prostor koji pokrivaju buduća zaštićena područja je izuzetno rijetko naseljen. Prema riječima Andree Pavlović iz […]

Kreće izrada Prostornog plana akumulacije Modrac

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK Hasan Fehratović potpisao je danas sa predstavnicima “IPSA Institut” ugovor za izradu Prostornog plana slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine. Riječ je o prostornom planu područja od posebnog značaja za Tuzlanski kanton. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja jezera Modrac obuhvata akumulaciju Modrac i obalu, te sva naseljena mjesta u okruženju na površini od oko 8.120 ha, javila je RTV TK. Kao nosilac izrade Plana izabran […]

Prva u BiH – Ilijaš dobija fabriku za reciklažu motornih ulja, godišnji kapacitet 50.000 tona

Opština Ilijaš bi u bližoj budućnosti mogla dobiti prvu fabriku za reciklažu motornih ulja u BiH od koje bi imala korist cijela država, ali i zemlje regiona. Na ovogodišnjem Urbanističkom salonu održanom 6. novembra u Nišu, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, IPSA Institut iz Sarajeva je prestavio Urbanistički projekat Fabrike za reciklažu motornih ulja Ilijaš. – Lokacija fabrike za reciklažu korišćenih ulja se nalazi na području opštine Ilijaš, u industrijskoj zoni uz desnu obalu rijeke Bosne i ukupna površina koju […]

Autoput Korridor Vc, sekcija Lepenica – Tarčin