logo

TRAN

[tabs type=”horizontal”]
[tab title=” O TRAN-u “]
Kontinuitet postojanja IPSA Instituta najbolje se iskazuje u konstantnom nastojanju da kreiramo dodatnu vrijednost, kako za klijente tako i za naše uposlenike. Pružanje usluga u domeni infrastrukture zahtijeva ne samo veliko tehničko znanje i stručne sposobnosti, već i poznavanje propisa i potreba investitora. Stalno stručno usavršavanje nameće potrebu uspostavljanja više organizacionih jedinica, unutar kojih se razvijaju kompetencije, sopstvene metode i perspektive.

IPSA Tran sačinjavaju biro za saobraćajnice, biro za geodeziju i biro za konstrukcije koji pored inžinjera eksperata za objekte broji i inžinjere specijalizovane za geotehniku i tunele. Sinergija između mladih inžinjera, iskusnih projektanata i doktora tehničkih nauka uspješno usavršava individualne kompetencije i kreira kolektivno znanje unutar organizacionih jedinica.

Međutim, kako su infrastrukturni projekti kompleksni, naši timovi koji pružaju usluge su transdisciplinarno organizovani, što nam omogućava da elaboriramo prilagođena i optimalna rješenja koja donose maksimalne koristi našim klijentima.

IPSA Tran, kao fundament naše kompanije, nudi kompletnu uslugu projektovanja transportne infrastrukture od željeznica do autocesta, gdje se posebna pažnja posvećuje projektovanju inžinjerskih objekata u adekvatnosti sa funkcionalnim i okolinskim imperativima.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

LINIJSKE INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE

Projektovanje cesta i željeznica nije moguće ostvariti bez šireg uvida u kontekst postojeće infrastrukture u koji se integriše nova građevina. Zahtjevi koje projektant mora ispuniti u dizajniranju nove trase sve su brojniji, a tiču se ne samo funkcionalnosti i cijene, već i aspekata trajnosti, uticaja na okolinu u povoljnom, odnosno razvojnom smislu ili nepovoljnom smislu kada negativno utiče na ljude i prostor. Prilikom izrade projekata transportne infrastrukture, naši inžinjeri prije svega rješavaju konflikte u prostoru, koriste znanje i alate koji im omogućavaju da uzmu u obzir sve aspekte, da se koncentrišu na najmanje detalje mikrolokacije ne gubeći iz vida generalni kontekst unutar kojeg se projekat integriše. IPSA Tran dizajnira finansijski opravdane građevine koje omogućavaju održiv razvoj na prostorima kroz koje prolaze.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

MOSTOVI I VIADUKTI

U IPSA Tranu duboko vjerujemo da projektovati konstruktivno napredne, funkcionalne i estetske mostove i viadukte ne znači i visoke troškove za naše klijente. Ubijeđeni smo da napredna i optimizirana konstruktivna rješenja prirodno rezultiraju izvanrednim građevinama. Mi projektujemo funkcionalne mostove koji će uspješno da se odupiru zubu vremena.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

NISKOGRADNJA

Značajni projekti u niskogradnji uvijek zahtijevaju globalno razumijevanje ponašanja konstrukcija, ali i sposobnost primjene takvog znanja u svakom specifičnim projektu. Stoga naše usluge projektovanja konstrukcija obavezno uključuju numeričko modeliranje, korištenje različitih materijala i tehnologija, sve unutar striktnih procedura kontrole kvalitete.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

TUNELI

Tunelogradnja u BiH je nakon gotovo tridesetogodišnje pauze ponovno ušla u svoj razvojni ciklus, a IPSA Tran je u tom procesu prihvatio pionirsku ulogu kreatora modernog pristupa i novih standarda u projektovanju ove vrste građevina. Polazeći od činjenice da se uspješno dizajniranje tunela prije svega zasniva na razumijevanju interakcije terena sa budućom konstrukcijom, naši geotehničari elaboriraju rješenja koja omogućavaju najoptimalnije korištenje prirodnih karakteristika terena, ali i pojednostavljuju investitoru ugovaranje i izvođenje projekata kroz efikasno upravljanje rizicima u fazi radova.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

GEOTEHNIČKO INŽINJERSTVO

Svi infrastrukturni objekti se u nekom dijelu nalaze pod jakim uticajem geoloških, hidrogeoloških ili geotehničkih hazarda terena kroz koji prolaze. Rekognosciranje terena ili izvođenje ojačanja tla i stijene predstavljaju ključne faktore u smanjivanju ili optimizaciji troškova građenja. Uz pomoć najsavremenijih proračunskih alata, naši inžinjeri pružaju konsultatske usluge koje omogućuju investitoru efikasno upravljanje prirodnim rizicima.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

[/tab]
[tab title=” TRAN Ceste”]

TRAN Ceste

Projektovanje:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • auto-ceste
 • gradske ulice
 • magistralne ceste
 • parkirališta
 • regionalne ceste
 • planovi nivelisanja
 • lokalne ceste
 • ostalo

[/checklist]
[/tab]
[tab title=” TRAN Željeznice”]

TRAN Željeznice

Projektovanje:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • novih željezničkih pruga
 • podzemnih željeznica
 • modernizacija i rekonstrukcija postojećih željeznica
 • tramvajski i lako-šinski tramvajski sistemi
 • nove željezničke funkcije
 • kolosijeci posebne namjene
 • modernizacija postojećih stanica, industrijskih željeznica i ranžirnih parkova
 • gornji stroj, skretnice

[/checklist]

[/tab]
[tab title=” TRAN Konstrukcije”]

TRAN Konstrukcije

Projektovanje:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • svih vrsta cestovnih i željezničkih mostova
 • arhitektonski radovi na izgradnji
 • rasponske konstrukcije
 • svih vrsta objekata

[/checklist]

[/tab]
[tab title=” TRAN Geodezija”]

TRAN Geodezija

Aktivnsoti:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • pregled i elaboriranje karata
 • elaborati o eksproprijaciji zemljišta
 • razvoj uzdužnih, poprečnih i visinskih mreža
 • katastar podzemnih instalacija
 • triangulacija nižeg nivoa i precizno trasiranje
 • sve aktivnosti inžinjering istraživanja

[/checklist]
[/tab]
[/tabs]