logo

O PPA

Prostorno planiranje i arhitektura, PPA, kao organizaciona jedinica IPSA Instituta, se bavi poslovima planiranja prostora, urbanizma, projektovanja, izrade studijske dokumentacije, izrade elaborata energetske efikasnosti objekata i uopšte, širokog spektra poslova vezanih za razvoj, organizaciju i uređenje prostora. Svojim djelovanjem doprinosi razvitku i održivom korištenju prostora, pri tome koristeći najsavremenije metode i tehnologije, iskustvo i znanja koja su stečena u pedesetogodišnjoj praksi. Cilj je stvaranje kvalitetnog proizvoda usklađenog sa evropskim standardima, koji će biti prepoznatljiv i upotrebljiv, pri tome koristeći, korigujući i štiteći prostor i njegove komponente.

[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

PPA se bavi planiranjem, projektovanjem i prostornim konsaltingom u zemlji i regionu sa pretenzijama širenja i na zemlje van regiona.

Prostorno planiranje

označava djelovanje ka budućnosti koje javni sektor koristi kako bi uticao na distribuciju aktivnosti i ljudi u prostoru. Prostorno planiranje obuhvata sve razine planiranja upotrebe zemljišta uključujući urbanističko planiranje, prostorno i okolinsko planiranje, nacionalne prostorne planove, a u Europskoj uniji obuhvata i međunarodni nivo planiranja.

PPA se bavi izradom planskih dokumenata – regulacionih, urbanističkih i prostornih planova uključujući i Strateške procjene uticaja na okoliš. Osnovni cilj ovih planova je da kroz organizaciju, uređenje i korištenje prostora unaprijedi kvalitet života na tom području poštujući pri tome principe održivog razvoja. Poseban naglasak ovdje je na urbanističkom planiranju koje se bavi organizacijom, uređenjem i korištenjem urbanih ili gradskih područja, odnosno fizičkim, ekonomskim, socijalnim i ekološkim razvojem ovih prostora. Neizostavni dio planerskog postupka, prilikom izrade svih nivoa planskih dokumenata, je planiranje saobraćaja i ostale komunalne infrastrukture iz oblasti hidrotehnike, elektroenergetike, telekomunikacija i termoenergetike. U ovome podršku PPA pružaju drugi zavodi pri IPSA Institutu.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

Projektovanje

Označava detaljno razrađeni sistem aktivnosti usmjeren ka budućnosti, a koji se bavi problemom organizacije prostora i definisanjem svih elemenata njegovog oblikovanja. Ono predstavlja skup različitih operacija kojima se oblikuje vizija određene prostorne predstave objekta, pri tome rješavajući sve detalje neophodne za njegovu izgradnju.
PPA se bavi projektovanjem objekata visokogradnje iz sektora stambene izgradnje, te objekata u komercijalnom, industrijskom i javnom sektoru. Obzirom na iskustvo IPSA Instituta pri izradi ovakvih projekata, klijenti mogu očekivati jedinstvena, savremena rješenja provjerena u 50-godišnjoj praksi Instituta.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

Konsalting

Predstavlja usluge savjetovanja od nivoa prostornog i urbanističkog planiranja do izgradnje samog građevinskog objekta. Veliko iskustvo zaposlenih na poslovima izrade prostorno – planske i projektne dokumentacije, kao i poznavanje zakonske regulative u urbanističko građevinskoj oblasti najbolje kvalifikuje našu firmu za ove poslove.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]

Posebnu oblast

U okviru projektovanja predstavljaju projekti i elaborati vezani za energetsku efikasnost i certifikaciju objekata u smislu stepena usklađivanja energetskih karakteristika zgrade sa onim propisanim posebnim uredbama na snazi. U okviru PPA se prilikom izrade svih planova i projekata naglasak stavlja na ekonomičnost, racionalnost i održivost rješenja koja se stvaraju za budućnost.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]