logo

HYDRO

[tabs type=”horizontal”]
[tab title=”O Hydr-u”]
IPSA HYDRO je jedna od ukupno 6 organizacionih jedinica IPSA Instituta Sarajevo, nastala iz bivšeg Biroa za hidrotehniku, u postupku planske reorganizacije Zavoda za projektovanje.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]
Odjel IPSA HYDRO je orjentisan na izradu studijsko – planske i projektne dokumentacije svih nivoa projektovanja, te inženjerig i konsalting u raznim oblastima hidrotehnike. Težimo biti jedan od vodećih konsultanata u kvalitetu usluga koje pružamo, odnosno biti pouzdan, odgovoran i poželjan partner za saradnju, te doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg života u okruženju.
Naš tim stalnih uposlenika čine uglavnom, diplomirani inženjeri građevinarstva, hidrotehničkog usmjerenja, od vrlo iskusnih stručnjaka kao vodećih i odgovornih projektanata do mladih i perspektivnih kadrova, kao projektanata – saradnika i istraživača po pojedinim specijalnostima.

[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]
Osim toga, ostvarujemo povremenu ili kontinuiranu saradnju sa brojnim stručnjacima drugih profila, unutar IPSA Instituta, kao i stalnim spoljnim saradnicima, odnosno vodećim, domaćim i stranim partnerima, u skladu sa zahtjevima aktuelnih projekata i potrebama konkretnih usluga koje pružamo.

Pored stručnosti, pouzdanosti i kvaliteta usluge, kao osnovnih karakteristika, značajnu prednost našeg Odjela za hidrotehniku u odnosu na konkurenciju, omogućava okruženje IPSA Institut-a, koje, kroz unutrašnju koordinaciju i neograničen pristup znanjima i iskustvima drugih organizacionih jedinica, dovodi do cjelovitosti i međusobne usklađenosti projekata po svim fazama i pružanja kompletne konsultanske usluge u svim oblastima djelovanja.
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]
Oslanjajući se na 50-godišnje iskustvo IPSA Instituta iz brojnih studija i projekata, znanja, sposobnosti i objektivnosti svojih zaposlenika, IPSA HYDRO je u mogućnosti da pruži kvalitetne usluge projektovanja, inženjeringa i konsaltinga iz različitih oblasti hidrotehnike i vodoprivrede, te zaštite okoliša i upravljanja otpadom.
[/tab]
[tab title=”Hydro Djelatnosti”]

Djelatnosti

Najveći dio usluga koje pruža IPSA HYDRO se odnose na:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • planove,
 • studije izvodljivosti,
 • studije za dobivanje vodnih akata,
 • procjene troškova,
 • idejne projekte,
 • glavne projekte,
 • izvedbene projekte,
 • projekte izvedenog stanja,
 • tenderisanje,
 • stručno-tehnički i projektantski nadzor nad izvođenjem radova.

[/checklist]
u sljedećim područjima i projektima:
[checklist icon=”icon-chevron-sign-right” color=”#1e73be”]

 • sistemi snabdijevanja pitkom i tehnološkom vodom objekata, naselja i industrije – vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, cjevovodi;
 • sistemi prikupljanja, kanalisanja i ispuštanja fekalnih i oborinskih otpadnih voda: fekalni kanalizacioni sistemi, sistemi vanjske i unutrašnje odvodnje cesta i platoa;
 • postrojenja i uređaji za prečišćavanje fekalnih i oborinskih otpadnih voda;
 • regulacije vodotoka, uređenje korita/bujica, zaštita od poplava;
 • sanacija klizišta, stabilizacija i osiguranje padina;
 • instalacije vodovoda, kanalizacije i protivpožarne zaštite u objektima;
 • hidrološke studije, studije za izdavanje vodnih akata;
 • zaštita;
 • prostorno – planska dokumenta.

[/checklist]
[divider top=”10” bottom=”10” style=”stripes”]
[/tab]
[/tabs]