logo

Prva u BiH – Ilijaš dobija fabriku za reciklažu motornih ulja, godišnji kapacitet 50.000 tona

fabrika_za_reciklazu_ulja_ilijas_2_191115Opština Ilijaš bi u bližoj budućnosti mogla dobiti prvu fabriku za reciklažu motornih ulja u BiH od koje bi imala korist cijela država, ali i zemlje regiona. Na ovogodišnjem Urbanističkom salonu održanom 6. novembra u Nišu, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije, IPSA Institut iz Sarajeva je prestavio Urbanistički projekat Fabrike za reciklažu motornih ulja Ilijaš.

– Lokacija fabrike za reciklažu korišćenih ulja se nalazi na području opštine Ilijaš, u industrijskoj zoni uz desnu obalu rijeke Bosne i ukupna površina koju će zauzimati je 22.000 m2 – kaže u razgovoru za “eKapiju” Mirza Bašalić iz IPSA Instituta.

Samo u BiH ima više od milion registrovanih vozila i svi imaju motore koji zahtijevaju promjenu ulja. Bacanje ulja je nelegalno i pitanje je šta se dešava sa njim. “Otpadna ulja su opasan tehnološki otpad”, navodi se u Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, te se zbog toga mora obratiti posebna pažnja prilikom njihovog odlaganja. Prema nekim statističkim podacima jedna petina zagađivača voda potiče od iskorišćenih ulja – jedan litar ulja kontaminira milion litara vode.

U cilju zaštite životne sredine, najčešće se koriste dva tehnološka postupka zbrinjavanja korišćenih ulja, kao što su kontrolisano spaljivanje u specijalnim pećima i reciklaža.

– Sa aspekta očuvanja životne sredine reciklaža prerađenih i iskorišćenih ulja predstavlja najbolji i najjednostavniji način rješavanja problema zbrinjavanja ovih ulja. Sam proces proizvodnje i prerade korišćenih ulja nema štetnih uticaja na okoliš. Svi objekti kod kojih postoji mogućnost da sadržaj iz rezervoara iscuri u okolinu, zaštićeni su AB nepropusnim zidovima koji formiraju prihvatne bazene – ističe Bašalić.

motorna_ulja_130910Naš sagovornik kaže da je predviđeno da kompleks bude smješten na platou postojećeg nasipa, te da se dodatno osigura novim potpornim zidom. Po obodu kompleksa je predviđena ograda visine 2,50 m sa planiranim i kontrolisanim mjestima za ulaz odnosno izlaz.

– Prostor unutar fabrike se sastoji iz više funkcionalnih cjelina kao što su postrojenje za preradu tj. reciklažu sirovine i dobijanje gotovih proizvoda, skladišni prostor sirovine i gotovih proizvoda, sistem za manipulaciju naftnim derivatima, elektro podstanica sa razvodom, administrativna zgrada sa pratećim i pomoćnim objektima postrojenja, kontrolna kućica na ulazu i izlazu iz kompleksa, te parking prostor za cisterne.

Bašalić ističe da je pristup do lokacije riješen u potpunosti sa postojećim saobraćajnicama i industrijskim kolosijekom. Saobraćaj unutar same lokacije je prilagođen tehnološkom procesu fabrike.

– Fabrika za reciklažu ulja je projektovana tako da omogući godišnji kapacitet od 50.000 tona gotovog produkta, a to je 95% nafta i 2% mulj od kojeg se kasnijom preradom dobije bitumen i čista voda – kaže Mirza Bašalić.
Dok se ovaj projekat ne realizuje, izvoz korišćenih motornih ulja ostaje jedan od mogućih rješenja, ali time ne bismo pomogli domaćoj privredi, jer tečne energente svakako uvozimo. U Evropi se naglo povećava potražnja za korišćenim uljima, prije svega kao energentom za spaljivanje. U SAD-u se svake godine procesira približno 3.375.000 tona iskorišćenog motornog ulja od čega 14% za reciklažu, 43% kao energent za asfaltne baze, 12% kao energent za električne centrale, 12% za čeličane, 5% za cementare, 5% za mornaričke parne kotlove, 4% kao energent za preradu drveta i papira i 5% ostalo.

  • Share