logo

O ENICOM-U

IPSA ENICOM je organizaciona jedinica koja se bavi izradom strateških dokumenata, planiranjem i projektovanjem objekata infrastrukture u oblastima energetike i komunikacija.

IPSA ENICOM svoj razvoj bazira na kontinuiranoj edukaciji i razvoju svojih uposlenika, saradnji sa vodećim naučno-istraživačkim centrima, konsalting firmama u ciljnim oblastima i stvaranju dugoročnih poslovnih odnosa sa svojim klijentima.

U energetici prvenstveno smo orjetirani na tehnologije obnovljivih izvora energije. Razvili smo kompetencije i u domenu energetske efikasnosti gdje svojim klijentima nudimo optimalna rješenja koja rezultiraju smanjenjenjem potrošnje energije, a u konačnici i manjim troškovima. Naš tim je realizirao veliki broj projekata u saobraćajnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi, sistemima javne rasvjete, elektro-mašinskim instalacijama objekata i industrijskim objektima. Planiramo i projektujemo:

  • objekte za proizvodnju električne energije – solarne elektrane, vjetroparkove, postrojenja kogeneracije,
  • distributivne elektroenergetske sisteme
  • elektro-mašinske instalacije za kompleksne objekte
Kroz svoje projekte, naš tim koji se bavi komunikacijskim tehnologijama implementira najnovija rješenja u ovoj oblasti. ENICOM ima iskustvo u realizaciji kompleksnih infrastrukturnih projekata i industrijskih objekata. Kroz naše projekte realizirali smo:

  • sisteme upravljanja saobraćajem,
  • sisteme daljinskog upravljanja,
  • sisteme daljinskog očitanja,
  • SCADA,
  • sisteme vatrodojave i video nadzora.
ENICOM svoju tržišnu poziciju gradi na bazi kvalitete usluge i rješenja za svoje klijente, te na ključnim vrijednostima koje njegujemo: pouzdanosti, stručnosti, profesionalnom i neovisnom pristupu svakom projektu i spremnosti da se pronađe rješenje problema.
Zasebna organizaciona jedinica IPSA Instituta za energetiku i komunikacijske tehnologije- IPSA ENICOM u ovim oblastima djeluje u tri osnovna pravca:
diagramE