logo

Kreće izrada Prostornog plana akumulacije Modrac

brana_modrac_240914Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK Hasan Fehratović potpisao je danas sa predstavnicima “IPSA Institut” ugovor za izradu Prostornog plana slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine.

Riječ je o prostornom planu područja od posebnog značaja za Tuzlanski kanton. Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela slivnog područja jezera Modrac obuhvata akumulaciju Modrac i obalu, te sva naseljena mjesta u okruženju na površini od oko 8.120 ha, javila je RTV TK.

Kao nosilac izrade Plana izabran je, prethodnom tenderskom procedurom, “IPSA Institut”.

Prostornim planom ovog područja biće utvrđena osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite. Također će biti definisane prioritetne aktivnosti kao i mjere za unaprjeđenje i zaštitu okolice. Plan će obuhvatiti zajednička prirodna i druga obilježja te planirano višenamjensko korištenje akumulacije.

Cilj je, prije svega, promovisati posebna obilježja i osobitosti tretiranog područja, prirodnu cjelovitost, ekološku osjetljivost, razvijenost i ograničenja infrastrukture, turističku atraktivnost i druge značajke pojedinih lokaliteta, kao osnovu za utvrđivanje zajedničkih kriterija korištenja prostora i razmještaja djelatnosti.

Planom će također biti definisani uslovi korištenja prostora, kao i urbanističko – tehnički uslovi za postojeće i planirane sadržaje, a sve u skladu sa uslovima zaštite kvaliteta i kvantiteta vodnih resursa.

Pored toga bit će predložene mjere zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti te precizirane određene graditeljske intervencije u prostoru, u skladu sa utvrđenim ograničenjima i mjerama zaštite.

  • Share