logo

Konaktirajte nas

INFORMACIJE

Put života bb 71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (33) 27 63 40
Fax: +387 (33) 27 63 55
MAIL:info@ipsa-institut.com

KADAR
100%

Generalni Direktor

Enko Hubanić, M.C.E.
Tel: +387 (33) 27 63 22
Fax: +387 (33) 27 63 69
enko.hubanic@ipsa-institut.com

Direktor operacija

Hasan Mahmutagić
Tel: +387 (33) 27 63 30
Fax: +387 (33) 27 63 69
hasan.mahmutagic@ipsa-institut.com

Direktor razvoja poslovanja i prodaje

Jasmin Jeleč
Tel: +387 (33) 27 63 59
Fax: +387 (33) 27 63 69
jasmin.jelec@ipsa-institut.com
M.Sc. Enes Čovrk | šef radne jedinice ITES
Tel: +387 (33) 27 63 60
enes.covrk@ipsa-institut.com

Elvir Alić | šef radne jedinice TRAN-S
Tel: +387 (33) 27 63 61
elvir.alic@ipsa-institut.com

Dejan Gavrić | šef radne jedinice TRAN-K
Tel: +387 (33) 27 63 49
dejan.gavric@ipsa-institut.com
Fuad Bogučanin | šef radne jedinice TRAN-G
Tel: +387 (33) 27 63 63
fuad.bogucanin@ipsa-institut.com

Adi Muminović | šef radne jedinice PPA
Tel: +387 (33) 27 63 48
adi.muminovic@ipsa-institut.com

Adnan Habibović, B.Sc.Civ.Eng. | šef radne jedinice HYDRO
Tel: +387 (33) 27 63 24
Tel: +387 (33) 27 63 46
adnan.habibovic@ipsa-institut.com

Hamid Lihić | šef radne jedinice ENICOM
Tel: +387 (33) 27 63 28
hamid.lihic@ipsa-institut.com
Jasmin Jeleč šef radne jedinice ENGINEERING
Tel: +387 (33) 27 63 59
Fax: +387 (33) 27 63 69
jasmin.jelec@ipsa-institut.com
Amira Sipović | šef radne jedinice ARP
Tel: +387 (33) 27 63 42
amira.sipovic@ipsa-institut.com