logo

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KSB/SBK 2005-2025 GODINA

 

Prostorni plan SBK/KSB 2005-2025 je strateško-razvojni dokument koji objedinjava analizu stanja na teritoriji kantona, definiše opšte strateške ciljeve dugoročnog prostornog razvoja, uređenja i zaštite prostora, kao i posebne ciljeve operativnog karaktera sa konkretnim planskim rješenjima zasnovanim na istim.
Na osnovu Ugovora o pružanju usluge izrade „Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025“ (broj: 03-23-104/2017-8 od 12.06.2017.godine), IPSA Institut iz Sarajeva je izradio I fazu Izmjena i dopuna Prostornog plana – Prostorne osnove. Prilikom izrade izmjena i dopuna, primjenjen je postupak detaljne analize postojećeg dokumenta u svrhu utvrđivanja njegove aktuelnosti i adekvatnosti u posmatranom periodu, ali i postupak izrade potpuno novih dijelova plana koji su posljedica novih prostornih, ekonomskih, socijalnih ili ekoloških okolnosti nastalih od donošenja plana ili iskazanih inicijativa i očekivanih promjena u periodu važenja plana.
Nalazi pomenute analize su sadržani u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostorne osnove, koja će poslužiti kao osnova za izradu ostalih faza planskog dokumenta.

 

Prostorna osnova SBK PDF

  • Share